\
 

 1   2

 
   
  นายพรชัย จุฑามาศ นำ นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะผู้บริหารฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เมก้า คลาสิก ๒๐๐๗ สมทบทุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

 
   
 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้ากิจการโครงการส่วนพระองค์  และกิจกรรมด้านต่างๆ ชองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ในโอกาสวันพืชมงคลประจำปี ๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓

 
   
 
  นายพรชัย จุฑามาศ นำ นายปรีชา ปริญญาพงษ์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สนับสนุนการก่อตั้งมูลนิธิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓

 
   
 
  นายพรชัย จุฑามาศ นำคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓

 
   
 
  นายพรชัย จุฑามาศ นำ พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยและคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายแผนแม่บทการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓
 
   
 
  นายพรชัย จุฑามาศ นำคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จันท บุรี  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

 
   
 
  นายพรชัย จุฑามาศ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนนวลวรรณศึกษา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

 
   
 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

 
   
 
  นายพรชัย จุฑามาศ นำผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดนนทบุรี  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒

 
   
 
  นายพรชัย จุฑามาศ นำ คณะผู้บริหารสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย Award of Excellence for Handycraft ซึ่งเป็นรางวัลที่การที่ศูนย์อนุรักพันธุกรรมพืชคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ส่งผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่เข้าประกวดเมื่อปี ๒๕๕๑ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

 
   
 
  นายพรชัย จุฑามาศ นำ นางสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ อาจารย์จาก สาขาวิชาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการศึกษาปฐมวัยร้อยใจถวายในหลวง เพื่อสมทบทุนในการดำเนินงานนิทรรศกาทรัพยากรไทย: ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒

 
   
 
  นายพรชัย จุฑามาศ นำคณะผู้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒

 
   
 
  นายพรชัย จุฑามาศ นำคณะผู้บริหารจาก บริษัท เบอเคอร์ แอนด์แม็คเน็นซี่ จำกัด บริษัท เคมิคอล โพลีแอทเทลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกโพลีแอทเทลีน จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด  บริษัท โอลีโอเคมี จำกัด บริษัท น้ำตาลขอนแก่น ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการแต่งภูมิทัศน์และอาคารนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย รวมถึงปรับปรุงเส้นทางเดินธรรมชาติ  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

 
   
 
  นายพรชัย จุฑามาศ นำนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนในการตกแต่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ลบุรี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

 
   
 
  นายพรชัย จุฑามาศ นำนายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจภาพและการพิมพ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ลบุรี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒

 
   
 
  ฯพณฯ พลโทจุมมะลี ไชยะสอน ประธานประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยภริยา ในฐานะพระราชอาคันตุกะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการโครงการส่วนพระองค์ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพราชดำริฯ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

 
   
 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้ากิจการโครงการส่วนพระองค์  และกิจกรรมด้านต่างๆ ชองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ในโอกาสวันพืชมงคลประจำปี ๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒

 

 
   
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการl  ห้องสมุด อพ.สธ. I ฝากไฟล์ |
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l  Office e-Mail l  สำนักงาน อพ.สธ. I   sitemap I e-card I ห้องฝากภาพ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖
E-mail: admin@plantgenetics-rspg.org

 New Page 1

 

 

 

  ...............................................................................................................................................................................
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร