สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรความก้าวหน้า
ของกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการส่วนพระองค์ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ในวันพืชมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
 

กลับหน้าหลัก