ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
นายพรชัย จุฑามาศ นำคณะผู้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๑๘ กีนยายน ๒๕๕๒

กลับหน้าหลัก