อพ.สธ.เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่งงานหลายอัตรา ได้ลงประกาศพร้อมรายละเอียดไว้ที่หน้าเวบไซต์โครงการฯ ด้านซ้ายมือไว้แล้ว ผู้สนใจโปรดสมัครด่วน

 

 
 

 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของต้นกล้ามเหสักข์-สักสยามินทร์ (ต้นสักที่มีอายุยืนที่สุดในโลก)ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  (ไม่รวมที่ทำการไปรษณีย์ของเอกชน) จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ คู่ คู่ละ ๓๖๘ บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว) ตั้งแต่วันที่ กันยายน ๒๕๕๕ ถึง ธันวาคม ๒๕๕๕ รายได้เข้า มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) > รายละเอียดเพิ่มเติม
 

............................................................................................................................................................
      

  รายละเอียด   การดูแลรักษา  การนำออกปลูก
 

ผู้ที่ประสงค์จะซื้อม่วงเทพรัตน์ในขวดเนื้อเยื่อ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ โทร.๐๒-๒๘๒๑๘๕๐, ๐๒-๒๘๒๐๖๖๕ ในเวลาราชการ


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายโทชิคาซึ อาดาจิ ประธานบริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)  และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อม นายคัสสึฟูมิ ยาจิม่า ประธานบริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อม นายสุนทร คงสุนทรกิจกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์ สักสยามินทร์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นายเดวิด จอห์นสัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม(ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศ  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางศรียงค์ วิมลสรกิจ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

   
  นายพรชัย จุฑามาศ  นำคณะผู้บริหารบริษัท เอเชีย ฟอเรสตรี้ แมนเนจเม้น จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕


   
  นายพรชัย จุฑามาศ  นำนายพรชัย อโณทัยยืนยง กรรมการผู้จัดการบริษัท V P T แมชชีนเนอรี่ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถแทรคเตอร์ เพื่อใช้ในงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน อพ.สธ.-แม่โจ้ : ภูมิปัญญาเกษตรแห่งแผ่นดิน รวมถึงทอดพระเนตรกิจกรรมและนิทรรศการด้านต่างๆ  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

พระราโชวาท เปิดงาน อพ.สธ.แม่โจ้ : ภูมิปัญญาเกษตรแห่งแผ่นดิน

   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้ากิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  รวมถึงกิจกรรมด้านต่างๆ องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ในวันพืชมงคลประจำปี ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๕

   
  นายพรชัย จุฑามาศ นำคณะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"  ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๓  พฤษภาคม ๒๕๕๕


   
  นายพรชัย จุฑามาศ นำ นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การกษตร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในการจัดสร้างสวนสมุนไพร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๐  เมษายน ๒๕๕๕

   
  นายพรชัย จุฑามาศ นำ  คณะผู้บริหาร กฟผ. เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงาน อพ.สธ. พร้อมกับนำคณะผู้บริหาร Asia Teak Tropical Plantations ,นายคมสัน เอกชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ,นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการ"รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕

   
  นายพรชัย จุฑามาศ นำ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและคณะ  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕

     
 

ลิงค์หน้าเวบเดิม  ข่าวย้อนหลัง

............................................................................................................................................................................................................................................

  ดอกไม้พระนามสิรินธร
พรรณพฤกษกวี : บทกวีชมพรรณไม้ในสวนจิตรลดา
สารพรรณพฤกษ์ : หลากหลายสาระเกี่ยวกับพืชพรรณ
พืชถิ่นเดียวและพืชหายากประเทศไทย
สรรพคุณสมุนไพร ๒๐๐ ชนิด รวบรวมและเรียบเรียงโดย เภสัชกรหญิง สุนทรี สิงหบุตรา
จุลินทรีย์ในดิน โดย รศ.ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร น้อมเกล้าฯ ถวาย ๒ พื้นที่และสวนสาธารณะร่วมสนองพระราชดำริ
งานสำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่เกาะช้างและเกาะข้างเคียงจังหวัดระนอง เมษายน ๒๕๔๙
ป่าไม้และพรรณพฤกษชาติหมู่เกาะแสมสาร
งานสำรวจเกาะยาวน้อย ยาวใหญ่ และเกาะข้างเคียง ๒๙ เมษายน-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
สำรวจเกาะพระทองหลังประสบภัยสึนามิ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ก่อนสำรวจใหญ่
งานสำรวจทรัพยากรเกาะพระทอง จังหวัดพังงา เมษายน ๒๕๔๘

 

 

 
............................................................................................................................................................................................................................................
 เพลงพระราชนิพนธ์ ' รัก'
  สารพรรณพฤกษ์
ปฏิทินงานสำรวจ
ปฏิทินฝึกอบรม อพ.สธ.
จุลสารชมรมฯ 
บทความพิเศษ อพ.สธ.
ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
มุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
eXTReMe Tracker
 

             จำนวนผู้เข้าชม  

statistics for vBulletin
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการl  ห้องสมุด อพ.สธ. I ฝากไฟล์ |
 l Home l Webboard l Guestbook I Web-Mail l  Office e-Mail l  สำนักงาน อพ.สธ. I   sitemap I ห้องฝากภาพ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖
E-mail: admin@plantgenetics-rspg.org

  New Page 1

 
 

 

  ...............................................................................................................................................................................
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สนับสนุนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดย