ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
นายพรชัย จุฑามาศ นำคณะผู้บริหารจาก บริษัท เบอเคอร์ แอนด์แม็คเน็นซี่ จำกัด บริษัท เคมิคอล โพลีแอทเทลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกโพลีแอทเทลีน จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด  บริษัท โอลีโอเคมี จำกัด บริษัท น้ำตาลขอนแก่น ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการแต่งภูมิทัศน์และอาคารนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย รวมถึงปรับปรุงเส้นทางเดินธรรมชาติ  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

 

กลับหน้าหลัก