ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ        
 
นายพรชัย จุฑามาศ นำ นายปรีชา ปริญญาพงษ์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สนับสนุนการก่อตั้งมูลนิธิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓

 

กลับหน้าหลัก