หน้า 1   2

 
  คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายเงินร่วมสนองพระราชดำริในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา   เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

 
   
 
  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมคณะจากสำนักงานอัยการสูงสุด เสด็จเข้าชมกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รวมถึงกิจกรรมด้านต่างๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐

 
   
 
  พระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ และพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน เสด็จพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ประสบภัยสึนามิและทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์พืช งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

 
   
 
  สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งประเทศสวาสิแลนด์ เสด็จฯ เยี่ยมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา  และทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๙


 
   
 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ ของโครงการส่วนพระองค์ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙


 
   
 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ณ  โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘                                                                                       

 
   
 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว" ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘...รับชมวีดีโอคลิป พระราโชวาทเปิดงานประชุมฯ (ใช้ Window Media Player  เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป)

 
   
 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืน ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 

 
   
 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการโครงการส่วนพระองค์และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เนื่องในวันพืชมงคลประจำปี ๒๕๔๗ ในวันที่ พฤษภาคม ๒๕๔

 
 
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l   สำนักงาน อพ.สธ.I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร