หน้า 1   2

 
  สมเด็จพระราชินีและมกุฏราชกุมารแห่งภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการส่วนพระองค์ฯ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖

 
   
 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการส่วนพระองค์และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๖

 
   
 
  สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการส่วนพระองค์ฯ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕
 

 

 
   
 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเจิมแผ่นจารึกพระราชกระแส    และทอดพระเนตรความก้าวหน้า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ    เกาะแสมสาร วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ 

 
 
   
 
  สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการส่วนพระองค์ฯ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕
 

 

 
   
 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์ และทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในวันพืชมงคล ประจำปี ๒๕๔๕ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕

 
   
 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวาดภาพพฤกษศาสตร์เบื้องต้นรุ่นที่ " ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ เมษายน ๒๕๔๕ จัดโดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 
   
 
  ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. เปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเวบไซต์โครงการฯ  ดูรายละเอียดและติดตามข่าวกิจกรรมของชมรมฯ ได้ ณ เวบไซต์แห่งนี้

 
   
 
 

คุณแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานเปิดร้านจำหน่ายพรรณไม้ ในโครงการทดลองปลูกพืชพรรณ โครงการส่วนพระองค์ ณ บริเวณสวนอุไทยธรรม  ต.คลองหลวง อ.คลองหนึ่ง จ. ปทุมธานี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ณ ที่สวนอุไทยธรรมนี้เป็นพื้นที่หนึ่งในงานศึกษาและทดลองปลูกมะกอกโอลีฟ(Olea europaea  L.) ในประเทศไทย


 

 
 
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links สำนักงาน อพ.สธ.I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร