ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ        
 
นายพรชัย จุฑามาศ นำคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕

 

กลับหน้าหลัก