สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรความก้าวหน้า
ของกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการส่วนพระองค์ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ในวันพืชมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 

นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๔ โรงเรียน :โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์  และโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จังหวัดปัตตานี


 

 

กลับหน้าหลัก