--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
     
   
 
แบบแสดงความประสงค์ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่
  28 ธันวาคม 2555   ข้าราชการระดับปฏิบัติการ (แรกรับ) รุ่นที่ 112 กรมราชทัณฑ์
  21 ธันวาคม 2555   คณะผู้ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 7-2556
  20-23 ธันวาคม 2555   ข่าวงานนิทรรศการ งานเกษตรแฟร์ปากช่อง'55
  13 ธันวาคม 2555   อบต.ขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  9 ธันวาคม 2555   สมาชิกสโมสร สปอร์ตแอนด์สปา กรุงเทพฯ
  7 ธันวาคม 2555   ผู้นำชุมชน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  30 พฤศจิกายน 2555   คณะผู้ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 6-2556
  23 พฤศจิกายน 2555   คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  14 พฤศจิกายน 2555   กฟผ. นำคณะผู้บริหาร สพถ. กาฬสินธุ์ เขต 2
  11 พฤศจิกายน 2555   นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอราสธิราช
  9 พฤศจิกายน 2555   คณะผู้ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 4-2556
  6 พฤศจิกายน 2555   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
  2 พฤศจิกายน 2555   คณะผู้ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 3-2556
  26 ตุลาคม 2555   โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ จังหวัดสกลนคร
  19 ตุลาคม 2555   คณะผู้ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 2-2556
  16 ตุลาคม 2555   บริษัทแปลนโมทีฟ จำกัด บันทึกวีดิทัศน์งานพิพิธภัณฑ์
  12 ตุลาคม 2555   คณะผู้ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 1-2556
  1,2,5 ตุลาคม 2555   โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  21 กันยายน 2555   คณะผู้ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 20-2555
  20 กันยายน 2555   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
  19 กันยายน 2555   องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
  14 กันยายน 2555   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
  14 กันยายน 2555   คณะผู้ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 19-2555
  5 กันยายน 2555   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
  31 สิงหาคม 2555   คณะผู้ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 18-2555
  28 สิงหาคม 2555   คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. จังหวัดนครราชสีมา
  25 สิงหาคม 2555   นิสิตภาควิชา “พืชเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  24 สิงหาคม 2555   คณะผู้ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 17-2555
  17 สิงหาคม 2555   คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  16 สิงหาคม 2555   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสารวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
  10 สิงหาคม 2555   คณะผู้ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 16-2555
  6 สิงหาคม 2555   ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ 113
  27 กรกฎาคม 2555   คณะผู้ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 15-2555
  25 กรกฎาคม 2555   คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
  20 กรกฎาคม 2555   คณะผู้ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 14-2555
  18 กรกฎาคม 2555   เจ้าหน้าที่จากเมืองท่าโทม แขวงเซียงขวาง สปป.ลาว และคณะ
  10 กรกฎาคม 2555   นักเรียนโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จ.นครราชสีมา
  22 มิถุนายน 2555   คณะเยาวชนรักชาติ ประจำปี 2555 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
  21-24 มิถุนายน 2555   งาน อพ.สธ.-แม่โจ้ ภูมิปัญญาเกษตรแห่งแผ่นดิน
  15 มิถุนายน 2555   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  6 มิถุนายน 2555   กลุ่มสตรีแม่บ้านและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน อบต.โนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
  31 พฤษภาคม 2555   คณะครูฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 13-2555
  19 พฤษภาคม 2555   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  18 พฤษภาคม 2555   โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอชุมพวงและอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  17 พฤษภาคม 2555   สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม กรมหม่อนไหม
  11 พฤษภาคม 2555   คณะครูฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 12-2555
  1 พฤษภาคม 2555   โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
  1-10 พฤษภาคม 2555   ข่าวงานนิทรรศการ งานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  27 เมษายน 2555   คณะครูฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 11-2555
  6 เมษายน 2555   คณะครูฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 10-2555
  28 มีนาคม 2555   องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  24 มีนาคม 2555   พนักงานกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ การประปานครหลวง
  23 มีนาคม 2555   คณะครูที่เข้าฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 8-2555
  20 มีนาคม 2555   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  16 มีนาคม 2555   คณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 7-2555
  29 กุมภาพันธ์ 2555   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสีคิ้ว จังหวัดนคคราชสีมา
  28 กุมภาพันธ์ 2555   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
  26 กุมภาพันธ์ 2555   คณะผู้เข้าฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  23 กุมภาพันธ์ 2555   คณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 6-2555
  20 กุมภาพันธ์ 2555   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์รุ่น 110
  3 กุมภาพันธ์ 2555   เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกน้อย
  27 มกราคม 2555   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านจาก จังหวัดนครราชสีมา
  27 มกราคม 2555   คณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 4-2555
  26 มกราคม 2555   เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตวัฒนา
  13 มกราคม 2555   คณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 3-2555
  9 มกราคม 2555   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
         
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665