หน้า  1   2

 

ศาสตราจารย์กาญจนภาชน์  ลิ่วมโนมนต์
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ...................................................................................
     

วิธีการเตรียมสาหร่ายทะเลเพื่อบริโภค
          สาหร่ายทะเลที่นำมาปรุงอาหารควรเป็นสาหร่ายที่เก็บจากแหล่งน้ำที่สะอาด  สาหร่ายทะเลบางชนิด นำมาใช้ได้ทั้งต้น บางชนิดต้องเลือกเด็ดเฉพาะส่วนปลายที่อ่อน ล้างด้วยน้ำสะอาดให้หมดทรายและดินตะกอน รวมทั้งสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ทีเกาะอยู่ตามผิว  ลวกน้ำเดือด อาจใส่ปูนแดงที่ใช้รับประทานกับหมากลงในน้ำที่ใช้ลวก เพื่อช่วยให้กรอบและกำจัดกลิ่นคาว หลังจากนั้นนำลงแช่น้ำเย็นแล้วนำขึ้นให้สะเด็ดน้ำ พร้อมที่จะนำไปรับประทานได้
วิธีปรุงอาหารจากสาหร่ายทะเล
          สาหร่ายทะเลที่เตรียมไว้นำมาใช้จิ้มน้ำพริก เช่นเดียวกับผักสดหรือผักลวก หรือนำไปชุบแป้งทอดจิ้มน้ำจิ้มเป็นของทานเล่น หรือนำไปยำ โดยใส่หอมซอย มะเขือเทศ คื่นฉ่าย ปรุงรสด้วย มะนาว น้ำปลา น้ำตาล พริก และเครื่องประกอบอื่นๆ ตามชอบ เช่น กุ้งแห้งทอด หรือกุ้งแห้งป่น หรือมะพร้าวคั่ว
          หากมีของทะเลอื่นๆ เช่น หมึกลวก เอ็นหอยลวก หรือไข่เม่นทะเลลวก เติมไปด้วยจะช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยขึ้น.

บรรณานุกรม
Arasaki, S. and T. Arasaki. 1983 Vegetable From the Sea : Low Calorie,
          High Nutrition. Japan Publications, Inc; Tokyo. 196 pp.
Madlener, J.D. 1977. The Sea Vegetable Book Clarkson M. Polter, Inc.
         Publishers, New York, 288 pp.
Zeng. C.K. and J.F. Zhang. 1984. Chinese seaweeds in herbal medicine.
        Proceeding of the Eleventh International Seaweed Symposium.
        Hydrobiologia 116/117 : 152-154

 

 หน้า  1   2


   สนใจติดต่อขอสมัครสมาชิกและขอรับจุลสารได้ที่ : สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต  กรุงเทพ 10303 โทร. 0-2282 1850 , 0-2282 0665