นุ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Ceiba pentandra  (L.)Gaertn.
วงศ์ :  Bombacaceae
ชื่อสามัญ : White silk cotton tree
ชื่ออื่น :  ง้าว  งิ้วน้อย  งิ้วสร้อย  งิ้วสาย (เหนือ)

 

ปอแก้ว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hibiscus cannabinus  L.
วงศ์ :  
Malvaceae
ชื่อสามัญ :
Kenaf , Hemp hibiscus
ชื่ออื่น : ปอด้าย (ภาคเหนือ)

 


 

ปอกระเจาฝักกลม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Corchorus capsularis   L.
วงศ์ :  
Tiliaceae
ชื่อสามัญ :
White Jute
ชื่ออื่น : ปอเส้ง, เส้ง, ปอ,

  

ปอกระเจาฝักยาว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Corchorus olitorius  L.
วงศ์ :  Tiliaceae
ชื่อสามัญ : Jew's mallow, Tossa jute
ชื่ออื่น : กระเจา ปอกระเจา  มั่วเก่เช้า (ภาคกลาง)

 

ปอสา
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Broussonetia papyrifera  (L.)Vent.
วงศ์ :  Moraceae
ชื่อสามัญ : Paper mulberry
ชื่ออื่น : ฉำฉา ชำสา (นครสวรรค์) ชะดะโค ะเหรี่ยง-กำแพงเพชร) ปอกระสา (กลาง,เหนือ) ปอฝ้าย (Peninsusar) ส่าเหร่เจ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

 

 

ป่านรามี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Boehmeria nivea   Gaud.
วงศ์
Urticaceae
ชื่อสามัญ :
Chinese grass, China grass, Chinese silkplant, ramie, rhea.
ชื่ออื่น : กะเมย (เขมร-พระตะบอง) ตานขโมย (จันทบุรี) ปอบอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ปอป่าน (ภาคกลาง) ป่านแดง

 

สำลี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gossypium  barbadense  L. var.acuminatum  Mast.
วงศ์
:    
Malvaceae
ชื่อสามัญ :
 kidney cotton
ชื่ออื่น : ฝ้ายสำลี (กลาง) ฝ้ายหลวง

 

ฝ้าย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gossypium  herbaceum  L.
วงศ์ :  
Malvaceae
ชื่อสามัญ : cotton
ชื่ออื่น :