เตยหอม (น้ำคั้นใบเตยให้สีเขียว เป็นสีสำหรับประกอบอาหาร)
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Pandanus amaryllifolius  Roxb.
วงศ์ :   Pandanaceae Pandanus Palm , Fragrant Pandan
ชื่อสามัญ :   
Pandom wangi.
ชื่ออื่น : ปาแนะวองิง (มาเลเซีย-นราธิวาส)

 
  .................................................................................  
 

ทับทิม (เปลือกและผลใช้ย้อมผ้าให้สีเขียว)
ชื่อวิทยาศาสตร์
 Punica granatum  L. var granntum
วงศ์ :   Punicaceae
ชื่อสามัญ : Pomegranate , Punica apple
ชื่ออื่น : พิลา (หนองคาย)  พิลาขาว มะก่องแก้ว (น่าน)  มะเก๊าะ (เหนือ) หมากจัง (แม่ฮ่องสอน)

 
  .................................................................................  
 

เพกา (เปลือกของต้นเพกา ใช้ย้อมผ้าให้เขียวตองอ่อน)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Oroxylum indicum  (L.) Kurz
วงศ์ :  Bignoniaceae
ชื่อสามัญ :  -
ชื่ออื่น :
มะลิดไม้  มะลิ้นไม้  ลิดไม้  (เหนือ) ลิ้นฟ้า (เลย) หมากลิ้นก้าง หมากลิ้นซ้าง (ฉาน-เหนือ) กาโด้โด้ง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ดอก๊ะ ด๊อกก๊ะ ดุแก (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เบโก (มาเล-นราธิวาส)

 
  .................................................................................  
 

ย่านาง  (ใบย่านางใช้ย้อมผ้าให้สีเขียว)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tiliacora triandra  (Colebr.) Diels
วงศ์ :  Menispermaceae
ชื่อสามัญ : Bamboo grass
ชื่ออื่น :
จ้อยนาง (เชียงใหม่)  เถาย่านาง เถาวัลย์เขียว (กลาง) ยาดนาง (สุราษฎร์ธานี)

 
  .................................................................................  
 

สมอพิเภก (สีจากเปลือกและผล ใช้ย้อมผ้าให้สีเขียวขี้ม้า)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Terminalia bellirica  (Gaertn.) Roxb.
วงศ์ :  Combretaceae
ชื่อสามัญ :  Beleric myrobalan
ชื่ออื่น :  ลัน (เชียงราย) สมอแหน (กลาง) แหน  แหนขาว  แหนต้น (เหนือ) สะคู้ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ซิบะดู่ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่)

 
  .................................................................................  
 

แก้ว (สีจากใบแก้วใช้ย้อมไหมให้เสีเขียว)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Murraya paniculata        L. Jack.
วงศ์ :  Rutaceae
ชื่อสามัญ :  Chinese Box tree , Orange Jasmine , Andaman satinwood
ชื่ออื่น :  แก้วขาว (กลาง) แก้วขี้ไก่ (ยะลา) แก้วพริก ตะไหลแก้ว (เหนือ) แก้วลาย (สระบุรี) จ๊าพริก (ลำปาง)

  ................................................................................  
 

สบู่เลือด (สีจากใบส่วนยอดสีแดงม่วง ใช้ย้อมไหมให้สีเขียวปนเหลือง)
ชื่อวิทยาศาสตร์
: Jatropha gossypifolia  L.
วงศ์ : Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ :
Bellyache Bush, Cotton Leafed Jatropha
ชื่ออื่น :    ละหุ่งแดง (กลาง) สบู่แดง (กลาง) สบู่เลือด สลอดแดง สีลอด หงษ์เทศ (ปัตตานี)

  ................................................................................  
 

ส้มป่อย ( สีจากใบสด ใช้ย้อมเส้นไหม ให้สีเขียวอมน้ำตาลอ่อน)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Acacia concinna  (Willd ) DC.
วงศ์ :  Leguminosae
ชื่อสามัญ :  -
ชื่ออื่น :   ส้มป่อย (เหนือ) ส้มขอน (ฉาน-แฉ่ฮ่องสอน)

  ................................................................................  
 
   
 ข้อมูลไม้ย้อมสี : หนังสือ100 ปีหม่อนไหม สายใยแผ่นดิน กรมวิชาการเกษตร, 2547