พืชมีพิษ


   กลับหน้าหลัก HOME


พืชใช้เนื้อไม้  มีมากมายหลายหลากพันธุ์ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ส่วนมากแล้วสามารถนำเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์ได้ในสภาพต่างๆ ในที่นี้จะแยกเป็นพืชใช้เนื้อไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ และเนื้อไม้ที่ใช้ประโยชน์ทั่วๆไป  

     พืชใช้เนื้อไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ


 พืชใช้เนื้อไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ

พืชใช้เนื้อไม้ทั่วไป
 
   
สัก
Tectona grandis  L.f.
มะค่าโมง
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
ตะเคียนทอง
Hopea odorata  ( Roxb.)
ตะเคียนชันตาแมว
Neobalanocarpus heimii (King) P.S.Ashton 
   
ตะเคียนหิน
Hopea ferrea Laness.
เต็ง
 
Shorea obtusa Wall.ex Blume
รัง
 
Shorea siamensis  Miq.
ยางนา
 
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
         
ตะแบก
 
Lagerstroemia floribunda  
กระบาก
 
Anisoptera costata  Korth.
ประดู่ป่า
Pterocarpus macrocarpus Kurz
เคี่ยม
Cotylelobium lanceolatum  Craib
       


www.rspg.thaigov.net