.........................................................................................................................................
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Curcuma longa  L.
วงศ์ :  Zingiberaceae
ชื่อสามัญ  Turmaric
ชื่ออื่น :   
ขมิ้นหัว ขมิ้นแกง ขมิ้นหยวก (เชียงใหม่), ขมิ้น (กลาง), ตายอ สะยอ (กะเหรี่ยง), หมิ้น ขี้มิ้น (ใต้)

  ............................................................................  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbopogon  nardus  Rendle
วงศ์ :   Gramineae
ชื่อสามัญ : Citronella Grass
ชื่ออื่น : หัวจังไคร้ไทย ไคล หัวขิงไคร จะไคร้มะขูด ตะไคร้มะขูด ตะไคร้แดง

  ............................................................................  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Azadirachta indica  A. Juss. var. siamensis  Valeton
วงศ์ : Meliaceae
ชื่อสามัญ : Margosa, Neem, Neem tree, Nim
ชื่ออื่น : กะเดา ไม้เดา (ใต้), สะเลียม (เหนือ), ผักกะเดา กาเดา (อีสาน

  ............................................................................  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Azadirachta indica Juss. var indica
วงศ์ : Meliaceae
ชื่อสามัญ : Neem
ชื่ออื่น : ควินิน

  ............................................................................  

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Azadirachta indica Juss. var. siamensis Valeton
วงศ์ : Meliaceae
ชื่อสามัญ : Siamese Neem Tree
ชื่ออื่น : สะเดา (ภาคกลาง)  สะเลียม (ภาคเหนือ)

  ............................................................................  
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Derris elliptica  (Roxb.) Benth.
วงศ์ :
 Leguminosae - Papilionaceae
ชื่อสามัญ : Tuba Root, Derris
ชื่ออื่น : โล่ติ๊น
กะลำเพาะ เครือไหลน้ำ หางไหลแดง ไหล ไหลน้ำ (เหนือ) อวดน้ำ (สุราษฎร์ธานี)

 

............................................................................