บุหงาเซิง

บุหงาแต่งงาน

บุหงาปัตตาน

บุหงาส่าหรี

บุหงาลำเจียก

บุหงาส่าหรี
Citharexylum  spinosum  L.

            บ้างก็เรียก บุหงาแต่งงาน บุหงาบาหลี กรุงเทพฯ เรียก ราชาวดี
เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-10 เมตร ทรงพุ่มโปร่ง แตกกิ่งก้านจำนวนมาก ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปใบหอก กว้าง 6-8 ซม. ยาว 10-15 ซม. มีก้านใบสีส้ม  มีช่อดอกสีขาว ยาว 10-20 ซม. ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยมีขนาดเล็ก กลีบดอกติดกัน ตอนปลายแยก 4-5 แฉก  เมื่อดอกย่อยบาน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1  ซม. มีกลิ่นหอมแรงในช่วงกลางคืนถึงสายๆ ออกดอกตลอดปี 
            ขายพันธ์โดยปักชำกิ่งและตอนกิ่ง ชอบที่แจ้ง 

           ที่มาของข้อมูล :  ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ; ไม้ดอกหอม (เล่ม 1)