= แฟ้มภาพการปฏิบัติงาน =

สำรวจพรรณไม้ 1

  สำรวจพรรณไม้ 2

  สำรวจสัตว์น้ำ

  สำรวจสัตว์เลื้อยคลาน

  สำรวจเห็ดรา

  สำรวจแพลงก์ตอน

  สำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

  สำรวจน้ำและดิน

       การสำรวจแพลงก์ตอน นำทีมโดยคณะปฏิบัติงานวิทยาการจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เจ้าหน้าที่ นสร. และสถาบันการศึกษาอื่นที่ร่วมสำรวจ

หน้าหลัก     Home


ทั้งหมด 20 ภาพ

 
Start Over