สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 

    ประมวลภาพ

พระราโชวาท

กลับหน้าหลัก     

กลับหน้าหลัก