สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการฯ
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 

 พระราชกรณียกิจวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๕๔

พระราชกรณียกิจวันที่ ๒ พ.ย.๒๕๕๔

กลับหน้าหลัก     

เสด็จฯ เปิดงานประชุมฯ ทรงปลูกต้นมเหสักข์  
  ทอดพระเนตรนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ก.๒
 
     
     
     
     
     

กลับหน้าหลัก