หน้า  1   2   3   4
 

HOME
 

 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ  ในท้องทะเลและเกาะในน่านน้ำไทย มีหลายประเภท และ ชนิด จึงหลากหลายไปสู่ประโยชน์ที่กว้าง เป็นอาหาร เป็นยา เป็นเครื่องประเทืองบำรุงผิวและความ

งาม  กับทั้งความเป็นอยู่อย่างธรรมชาติของทรัพยากรธรรมชาติ ก็มีความงามแบบธรรมชาติ ที่ผู้คนจำนวนมากปรารถนาจะได้สัมผัสพบเห็น
          ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้หลายชนิดเรารู้จักนำมาใช้ประโยชน์ แต่ก็มีอีกมากต่อมากชนิดที่มีอยู่
แต่เราไม่รู้ว่าเรามี โอกาสที่เรามีจึงผ่านไป น่าเสียดาย และมากต่อมากชนิดอีกเหมือนกัน ที่เรารู้ว่าเรามี แต่ไม่รู้ธรรมชาติแห่งชีวิตของชนิดทั้งหลายนั้น โอกาสที่เรามี จึงผ่านไป น่าเสียดายอีก
:อ่านต่อ: