เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากบทกลอนซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะเมื่อมีพระชนมายุ ๑๒ พรรษา ทรงศึกษาอยู่ในชั้นประถมปีที่ ๗ (ปัจจุบันคือ ม.๑) ณ โรงเรียนจิตรลดา ต่อมาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรบทกลอนดังกล่าว จึงโปรดมาก และได้กราบบังคมทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองขึ้น
          นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เล่าว่าประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ามา และทรงเป่าแซ็กโซโฟนหลายๆ แบบให้จำ ซึ่งแรกเริ่ม นายแมนรัตน์ ทำได้เพียงเรียบเรียง "เป็นวลีเป็นประโยคๆ" ต่อมาจึงรับสั่งว่า จะให้จดเป็น
short hand แล้วทรงเป่าแซ็กโฟนทีละวรรคๆ จนจบ จึงเกิดเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ "รัก" ซึ่งพระราชทานให้วง อ.ส. ไปบรรเลงทุกวันศุกร์ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๓๗
          ในคืนวันส่งท้ายปีเก่า ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ ซึ่งมีข้าราชบริพารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พร้อมหน้า เมื่อถึงคราวที่วงดนตรี อ.ส. ออกบรรเลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ "รัก" ซ้ำถึง ๒๗ ครั้ง เป็นเพลงเดียวที่บรรเลงในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และต่อมาภายหลังที่ทรงแก้คำให้เข้ากับทำนองเรียบร้อยแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้นายแมนรัตน์ นำไปแยกและเรียบเรียงเสียงประสานและให้เขียนเป็ฯแบบเร็ว (
Swing)
เพิ่มขึ้นอีก ๑ จังหวะ แล้วโปรดเกล้าฯ ให้นำไปออกอากาศที่สถานีวิทยุ จ.ส.100

..................................................................................................................................................................

ข้อมูล : จากหนังสือพระมวลบทเพลงพระราชนิพนธ์ ธ สถิตย์ในดวงใจนิรันดร์

ย้อนกลับ|กลับหน้าหลัก