โดย กองบรรณาธิการ

 

          สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งในจุลสารชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ฉบับออนไลน์ ฉบับที่ 2 ของปี 2550   ฉบับนี้เราพยายามผลิตจุลสารฯเพื่อให้ทันกับงานประชุมวิชาการนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ อ.แสมสาร จ.ชลบุรี สำหรับงานของทางชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ก็จะจัดงานประชุมวิชาการซึ่งเป็นการรวบรวมและการนำเสนอผลงานของนักวิจัยที่ได้ร่วมสนองพระราชดำริ ในวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ อาคารประชุมวิชาการ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยค่ะ  สำหรับกำหนดการแบบเต็มนั้นท่านสามารถตรวจสอบได้ ที่นี่ ทางชมรมฯขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายและร่วมชมโปสเตอร์งานวิชาการในครั้งนี้ค่ะ  สำหรับการลงทะเบียนนั้นมีค่าลงทะเบียน 600 บาท ซี่งผู้ลงทะเบียนจะได้รับอาหารว่าง และเอกสารประกอบการประชุมวิชาการค่ะ แต่ถ้าท่านประสงค์มาร่วมฟังเพียงอย่างเดียวไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนและไม่ขอรับเอกสารประชุมวิชาการได้ค่ะ  ทางชมรมฯเปิดกว้างสำหรับผู้สนใจเสมอค่ะ
 

       ในปีนี้เป็นที่น่ายินดีมากว่ามีผลงานเข้าร่วมในการประชุมถึง 72 เรื่อง โดยแบ่งเป็นการเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย 39 เรื่อง และงานโปสเตอร์รวม 33 เรื่อง ในเบื้องต้นขอแจ้งคร่าวๆว่าในแต่ละวันจะมีการบรรยายในธีมหลักๆ ดังนี้ค่ะ

 

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ช่วงที่ 1        ความหลากหลายทางพืช

ช่วงที่ 2        เทคโนโลยีชีวภาพ

ช่วงที่ 3        ความหลากหลายทางพืช/พันธุศาสตร์

ช่วงที่ 4        กีฏวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิยายน พ.ศ. 2550

ช่วงที่ 1 และ 2    วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ช่วงที่ 3              ความหลากหลายทางสัตว์

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ช่วงที่ 1          การเกษตร

ช่วงที่ 2          พันธุศาสตร์

ช่วงที่ 3          จุลชีววิทยา

นอกจากนี้ทางชมรมฯยังได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ประธานคณะที่ปรึกษาและประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, ดร. จำลอง เพ็งคล้าย ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและกรรมการที่ปรึกษาชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. และ น.อ. อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ มาบรรยายพิเศษในช่วงเช้าของแต่ละวันด้วยค่ะ

        ขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมเพิ่มขึ้นค่ะ และถ้าท่านสมาชิกท่านใดต้องการที่จะ update ข้อมูลของท่านเพื่อความถูกต้องชัดเจน ท่านสามารถที่จะ update ข้อมูลของท่านได้ทางโทรสาร 0-2282-0665 หรือ 0-2282-1850 หรือส่งข้อมูลของท่านมาที่ชมรมของเราที่ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ 10303 หรืออีเมล์มาได้ที่ rspg_club@rspg.org

          สำหรับสมาชิกชมรมหรือนักวิจัยท่านใดต้องการเขียนเรื่องให้สมาชิกท่านอื่นๆและผู้สนใจได้อ่านกัน ขอเชิญท่านส่งเรื่องในรูปของแผ่นดิสเก็ตหรือแผ่นซีดี ส่งมาที่ชมรมฯได้ทุกเมื่อหรือท่านสามารถที่จะส่งไฟล์มาทาง Email ถึง rspg_club@rspg.org

                                                                                  พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
                                                                                     ดร.นัฏฐพร รุจิขจร
 


สนใจติดต่อขอสมัครสมาชิกได้ที่ : ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต  กรุงเทพ 10303
โทร. - โทรสาร. 0-2282 1850 , 0-2282 0665