บรรณาธิการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

  ..................................................................................
      

หมายเหตุกองบรรณาธิการ: ในสถานการณ์เดียวกันเลยค่ะ ท่านบรรณาธิการก็มีภารกิจยุ่งไม่แพ้ท่านประธานชมรมฯ แต่สำหรับท่านบรรณาธิการ หลังงานประชุมฯ ต้องขอบท
บรรณาธิการควบ 2 ฉบับเลยนะคะอาจารย์...

 


สนใจติดต่อขอสมัครสมาชิกได้ที่ : ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต  กรุงเทพ 10303
โทร. - โทรสาร. 0-2282 1850 , 0-2282 0665