ประธานชมรมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  ..................................................................................
     


 

หมายเหตุกองบรรณาธิการ : ท่านประธานชมรมฯ ตอนนี้กำลังมีภารกิจสำคัญที่ยุ่งสุดๆ ค่ะ แต่อย่างไรเสียก็จะต้องมาแถลงและคุยกับพวกเราในเร็ววันนี้แน่นอนค่ะ...

 


สนใจติดต่อขอสมัครสมาชิกได้ที่ : ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต  กรุงเทพ 10303
โทร. - โทรสาร. 0-2282 1850 , 0-2282 0665