.............................................................................        

ข่าวสำหรับสมาชิก

          สวัสดีค่ะ พบกันเป็นครั้งแรกของปีในช่วงหน้าฝน  ขอให้ท่านสมาชิกรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะ เพื่อที่ในปลายปี ช่วงวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เราจะได้พบกันในงานประชุมวิชาการนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน” บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ  อ.แสมสาร จ.ชลบุรี ซึ่งภายในงานมีการแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจ นอกจากนี้ในส่วนของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.นั้น ก็มีการจัดงานประชุมวิชาการซึ่งเป็นการรวบรวมและการนำเสนอผลงานของนักวิจัยที่ได้ร่วมสนองพระราชดำริ ซึ่งการประชุมวิชาการนั้น จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ อาคารประชุมวิชาการ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยค่ะ ซึ่งทางชมรมฯขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายและร่วมชมโปสเตอร์งานวิชาการได้ค่ะ  โดยมีค่าลงทะเบียน 600 บาท ซี่งท่านจะได้รับอาหารว่าง และเอกสารประกอบการประชุมวิชาการค่ะ แต่ถ้าท่านประสงค์มาร่วมฟังเพียงอย่างเดียวไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนโดยไม่ขอรับเอกสารประชุมวิชาการก็ได้ค่ะ สำหรับกำหนดการของแต่ละวันนั้นขณะนี้ทางคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการผู้จัดการประชุมวิชาการกำลังทำงานกันอย่างหนัก และคาดว่าจะแจ้งกำหนดการให้ทราบเร็วๆนี้ และทางเราคงจะได้นำมาลงในจุลสารให้ท่านสมาชิกได้รับทราบในโอกาสต่อไปค่ะ

          ในขณะนี้เป็นที่น่าดีใจเป็นอย่างมากว่าจำนวนของสมาชิกของชมรมมีเพิ่มมากขึ้น ถ้าท่านสมาชิกท่านใดต้องการที่จะ update ข้อมูลของท่านเพื่อความถูกต้องชัดเจน ท่านสามารถที่จะ update ข้อมูลของท่านได้ทางโทรสาร 0-2282-0665 หรือ 0-2282-1850 หรือส่งข้อมูลของท่านมาที่ชมรมของเราที่ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ 10303 หรืออีเมล์มาได้ที่ rspg_club@rspg.org 

          สำหรับสมาชิกชมรมหรือนักวิจัยท่านใดต้องการเขียนเรื่องให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้อ่านกัน ขอเชิญท่านส่งเรื่องในรูปของแผ่นดิสเก็ตหรือแผ่นซีดี  ตรงมาที่ชมรมฯได้ทุกเมื่อหรือท่านสามารถที่จะส่งไฟล์มาทาง Email ถึง rspg_club@rspg.org

                                                                                            แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

                                                                                                  ดร.ณัฎฐพร รุจิขจร
 


สนใจติดต่อขอสมัครสมาชิกได้ที่ : ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต  กรุงเทพ 10303
โทร. - โทรสาร. 0-2282 1850 , 0-2282 0665