ประธานชมรมฯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  ..................................................................................
     

สวัสดี ท่านสมาชิกชมรมฯ ที่เคารพรักทุกท่าน

          พบกันอีกครั้ง ครั้งนี้เป็นจุลสารของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1/2550 ต้องขออภัยต่อท่านผู้ติดตามอ่านจุลสารของเรา จะเห็นว่าจุลสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2/2549 นั้นขาดหายไป จริงๆ แล้วต้องขอเรียนว่า มันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับ แต่ทว่า มันไม่เกิด ด้วยข้อผิดพลาดทางเทคนิกหลายประการที่ไม่สามารถควบคุมได้ ก็อย่าว่าอะไรกันนะครับ ผมขอรับผิดแต่ผู้เดียว สิ่งที่แล้ว ก็ขอให้แล้วกันไป ขอเชิญท่านสมาชิกเริ่มต้นอ่านจุลสารฉบับใหม่ขของเราดีกว่า มีเรื่องที่น่าสนใจให้อ่านกันมากมาย ขอเชิญอ่านตามอัธยาศรัย

          สำหรับปีนี้มีกำหนดงานที่สำคัญ 2 อย่าง คือ
          1. งานประชุมทางวิชาการและจัดนิทรรศการ เรื่อง ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน
          2. พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

          งานทั้งสองนี้จะจัดขึ้นพร้อมกัน คือในช่วงกลางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ณ บริเวณพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ สำหรับวันเสด็จดำเนินมาเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น จะกำหนดแน่นอนในไม่ช้านี้

          ดังนั้น ขอให้นักวิชาการ เตรียมการไปเข้าร่วมประชุมและ/หรือเสนอผลงานไว้ให้พร้อม ส่วนครูบาอาจารย์ นักเรียน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ก็เตรียมหาเวลาเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย แห่งแรกของประเทศไทย ในช่วงเวลาดังกล่าวโดยไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูแต่อย่างใด คาดว่าท่านทั้งหลายคงจะได้รับสาระความรู้และความบันเทิงอย่างแน่นอน

          สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านสมาชิกทั้งหลายหมั่นหาความรู้ในสาขาวิชาของท่านให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แล้วนำความรู้มาพัฒนาสานต่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะ

                                                                                               ด้วยความเคารพรักอย่างสูง
                                                                                   รองศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทธิ์ สิงห์อาษา
                                                                               ประธานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.

 


สนใจติดต่อขอสมัครสมาชิกได้ที่ : ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต  กรุงเทพ 10303
โทร. - โทรสาร. 0-2282 1850 , 0-2282 0665