กระชาย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Boesenbergia rotunda  (L.) Mansf.
วงศ์ :   Zingiberaceae
ชื่ออื่น : กะแอน (มหาสารคาม) จี๊ปู ซีฟู (เงี๊ยว-แม่ฮ่องสอน) เปาซอเร๊าะ(กระเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)  เป๊าสี่ระแอน (ภาคเหนือ)ว่านพระอาทิตย์ (กรุงเทพฯ)

 
   
 

 

 กระเทียม
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
   Allium sativum  L.
วงศ์ :   Alliaceae
ชื่อสามัญ : Common Garlic , Allium ,Garlic ,
ชื่ออื่น :  กระเทียม (ภาคกลาง) หอมเทียม (ภาคเหนือ) หอมขาว (ภาคอีสาน) เทียม, หอมเทียม (ภาคใต้)


 
   
 

 

 กระวาน  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Amomum  testa ceum   Ridl.
วงศ์ :   Zingiberaceae
ชื่อสามัญ : Siam Cardamon, Camphor Seed
ชื่ออื่น :
กระวานดำ กระวานแดง กระวานขาว (ภาคกลาง, ภาคตะวันออก) กระวานจันทร์ กระวานโพธิสัตว์ (ภาคกลาง)
 

 
   
 

 

 กะเพรา  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Ocimum tenuiflorum  L.
วงศ์ :  Labiatae
ชื่ออื่น กอมก้อ  กอมก้อดง (เชียงใหม่) , กะเพราขาว  กะเพราแดง (ภาคกลาง)

 
   
 

 

 กานพลู
ชื่อวิทยาศาสตร์
 Syzygium aromaticum  (L.) Merr.& L.M.Perry
วงศ์ :  Myrtaceae
ชื่อสามัญ :  Clove
ชื่ออื่น :  -

 
   
 

 

 ขมิ้นชัน  
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Curcuma longa  L.
วงศ์ :  Zingiberaceae
ชื่อสามัญ  Turmaric
ชื่ออื่น :   ขมิ้น (ทั่วไป)  ขมิ้นแกง  ขมิ้นหยอก  ขมิ้นหัว (เชียงใหม่)  ขี้มิ้น  หมิ้น (ภาคใต้)

 
   
 

 

 ขมิ้นอ้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Curcuma zedoaria  (Berg)Roscoe
วงศ์ :  Zingiberaceae
ชื่อสามัญ :  Zedoary
ชื่ออื่น :  ขมิ้นขึ้น (ภาคเหนือ), แฮ้วดำ (เชียงใหม่)

 
   
 

 

 ข่า
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Alpinia  galanga   (L.) Willd.
วงศ์
:  Zingiberaceae
ชื่อสามัญ  
ชื่ออื่น :  ข่าหยวก  ข่าหลวง (ภาคเหนือ) , กฏุกกโรหินี (ภาคกลาง)

 
       

 

 ขิง
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Zingiber officinale  Roscoe
วงศ์ :  Zingiberaceae
ชื่อสามัญ  Ginger
ชื่ออื่น :  ขิงแกลง  ขิงแดง (จันทบุรี),  ขิงเผือก (เชียงใหม่)

 


ปรับปรุงแก้ไข:10 พ.ค.48

 
 
ข้อมูลจาก :  หนังสือสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ  โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล