ฉก
ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Arenga pinnata  (Wurmb) Merr.
วงศ์ : Palmae
ชื่อสามัญ : Sugar Palm
ชื่ออื่น กาฉก (ชุมพร) ฉก (ใต้)  ตาว ต๋าว (เหนือ)  เต่าเกียด (กาญจนบุรี) โตะ (ตราด) เนา (ตรัง) ลูกชิด (กลาง) วู้ (กะเหรี่ยง -กาญจนบุรี) หลังค่าย (ปัตตานี)

   
   

เผือก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Colocasia esculenta  (L.)Schott
วงศ์ : Araceae
ชื่อสามัญ : Taro, Cocoyam
ชื่ออื่น : บอนท่า, บอนน้ำ, (ภาคใต้) ,บอนเขียว, บอนจีนดำ (ภาคกลาง)

   
   

มันแกว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pachyrhizus erosus Urbar
วงศ์ :   Leguminosae  -  Papilionoideae
ชื่อสามัญ : Yam bean

ชื่ออื่น เครือเขาขน ถั้วบ้ง ถั่วกินหัว ละแวก มันแกวลาว มันละแวก มันลาว

   
   

มันเทศ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea batatas Lamk.  (ชื่อพ้อง : Convolvulus batatas  L.)
วงศ์ :   Convolvulaceae
ชื่อสามัญ :  Sweet Potato
ชื่ออื่น :  มันแกว(ตาก ภาคกลาง)มันเทศ(ภาคกลาง)ยอดมันแกว(น่าน) ยอดมันเทศ(มุกดาหาร) ยอดมันหลอง(ภูเก็ต)หมักอ้อย(ละว้า-เชียงใหม่)

   
   

มันสำปะหลัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Manihot esculenta  (L.) Crantz
วงศ์ :  
Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ :  Cassava Root , Tapioca
ชื่ออื่น : ต้าวน้อย, ต้าวบ้าน (ภาคเหนือ) , มันต้น มันไม้ (ภาคใต้),มันสำโรง สำปะหลัง (ภาคกลาง) มันหิ่ว (พังงา)

   
   

สาคู
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Metroxylon sagu  Rottb.
วงศ์ :  
Palmae
ชื่อสามัญ :
Sago-palm
ชื่ออื่น : สาคู (ภาคใต้)

   
 

อ้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Saccharum officinarum  L.
วงศ์
Poaceae (Graminceae)
ชื่อสามัญ :  Sugar Cane
ชื่ออื่น :  อ้อยขม  อ้อยแดง  อ้อยดำ (ภาคกลาง)  อำโป (เขมร)

   
 

กล้วย
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Musa spp.
วงศ์ : Musaceae
ชื่อสามัญ :  Banana
ชื่ออื่น :  มีมากมายแล้วแต่ชนิดของกล้วย

   
 

มันฝรั่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Solanum tuberosum   L.
วงศ์ : Solanaceae
ชื่อสามัญ :  Potato
ชื่ออื่น :  มันเทศ มันอาลู มันอีลู (ภาคเหนือ)  papa, batata, pomme de terre

   
 

หอมใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Allium  cepa     L.
วงศ์ : Alliaceae
ชื่อสามัญ :  Onion
ชื่ออื่น :  หอมฝรั่ง (ภาคกลาง) หอมหัวใหญ่ (ภาคใต้)

ปรับปรุงแก้ไข: 13 ก.ค.48