ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย

 

 

กระดังงา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cananga odorata  (Lamk.) Hook.f. &Thomson var. odorata
วงศ์ :   Annonaceae
ชื่อสามัญ : Ilang-ilang
ชื่ออื่น : กระดังงา (ตรัง ยะลา) กระดังงาใบใหญ่ กระดังงาใหญ่ (กลาง) สะบันงา สะบันงาต้น (เหนือ)

 
   
 

 

 กานพลู
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry (Eugenia caryophyllata Thunb. )
วงศ์
Myrtaceae
ชื่อสามัญ :  Clove, Clove Tree

 
   
 

 

 กุหลาบมอญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Rosa damascena Mill.
วงศ์ :  Rosaceae
ชื่อสามัญ : Rose, Damask rose
ชื่ออื่น :  กุหลาบออน (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) , ยี่สุ่น (กรุงเทพฯ)

 
     
 

 

 มะลิฝรั่งเศส  
ชื่อวิทยาศาสตร์
Jasminum officinale  L. f. var. grandiflorum  (L.) Kob.
วงศ์ :  
Oleaceae
ชื่อสามัญ :  
Spanish Jasmine Catalonian Jasmine
ชื่ออื่น :  
จัสมิน พุทธชาดก้านแดง

 


แก้ไขปรับปรุง : 10 พ.ค.48