BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


บุกรอก

ชื่อพฤกษศาสตร์: Pseudodracontium harmandii  Engl

วงศ์ : ARACEAE

ชื่ออื่น : บอนลอก

ไม้ล้มลุก มีลำต้นเป็นหัวใต้ดิน ยาวถึง 20 เซนติเมตร ใบประกอบมี 3 ส่วน แต่ละส่วนมีใบย่อยเรียงหยักแบบขนนก ใบย่อยรูปขอบขนานหรือรูปรี แกนใบมีลักษณะคล้ายปีก ก้านใบยาวถึง 70 เซนติเมตร สีเขียว บางครั้งมีรอยแต้มสีดำ ดอกแยกเพศ ขนาดเล็ก จำนวนมาก ออกบนช่อดอกยาว มีทั้งดอกที่เป็นหมัน ดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย เรียงบนแกนช่อเดียวกัน กาบหุ้มช่อดอกขนาดใหญ่ สีเขียวถึงเหลือง ตอนบนรูปรีแกมไข่ ปลายแหลม ตอนล่างม้วนเป็นหลอด ก้านช่อดอกยาว 45-47 เซนติเมตร สีเขียว บางครั้งมีจุดแต้มบริเวณตอนบน ผลสด เนื้อนุ่ม เมื่อสุกสีแดง

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย ต่างประเทศพบที่เวียตนาม กัมพูชา และลาว ขึ้นตามป่าโปร่ง ป่าเต็งรัง หรือตามชายป่าดิบแล้ง ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลถึง 1,200 เมตร ออกดอกเดือน เมษายน - สิงหาคม ติดผลเดือน ตุลาคม - ธันวาคม

สถานภาพ : พืชหายาก