BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ชมพูภูพิงค์

ชื่อพฤกษศาสตร์: Prunus cerasoides  D.Don

วงศ์ : ROSACEAE

ชื่ออื่น : ฉวีวรรณ นางพญาเสือโคร่ง

ไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 5-10 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมโปร่ง ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่ ออกสลับ ปลายเรียวแหลม โคนกลมหรือสอบแคบ ขอบจัก ปลายก้านใบมีต่อม 2-4 ต่อม หูใบแตกแขนงคล้ายเขากวาง ร่วงง่าย ดอก ดก ออกเป็นกระจุกใกล้ปลายกิ่งเรียงไปตามกิ่งโดยตลอด ขอบริ้วประดับจักไม่เป็นระเบียบ กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปกรวย กลีบดอกสีชมพู ผล รูปไข่ เมื่อสุกสีแดง

เขตกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : พบเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ต่างประเทศพบที่เนปาล จีนภาคใต้ พม่า ลาวและเวียตนาม ขึ้นตามที่โล่งชายป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 1,000 - 2,000 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ ขณะออกดอกจะผลัดใบจนหมดต้น

สถานภาพ : พืชหายาก