BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


พิมสาย

ชื่อพฤกษศาสตร์: Primula siamensis Craib

วงศ์ : PRIMULACEAE

ไม้ล้มลุก สูง 20-60 เซนติเมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียนเป็นกลุ่มตามโคนกอ รูปช้อน หรือรูปไข่กลับ โคนสอบเรียวเป็นก้าน ปลายมน ผิวใบเป็นคลื่น ดอก สีม่วงอมฟ้า ตรงกลางมีปื้นขาว ออกเป็นช่อบนแกนตั้งตรงจากโคนกอ มี 2-6 ดอก กลีบรองดอกเป็นถ้วยตื้นสีเขียวซีดมีนวลสีขาวปกคลุม ปลายแยกเป็นริ้ว 5 แฉก กลีบดอกติดกันเป็นหลอดยาว ปลายบานรูปปากแตรแยกเป็น 5 กลีบ รูปไข่ปลายมน เกสรเพศผู้อยู่ในหลอดดอก ผล รูปรี ขนาดเล็ก มีช่องเปิดด้านข้าง 5 ช่อง มีเมล็ดจำนวนมาก

เขตกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : พบเฉพาะภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ของไทย ตามภูเขาหินปูนที่ระดับความสูง 1,700-2,000 เมตร

สถานภาพ : พืชถิ่นเดียว แลพืชหายาก