BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รองเท้านารีเหลืองกระบี่

ชื่อพฤกษศาสตร์: Paphiopedilum exul (Ridl.) Rolfe.

วงศ์ : ORCHIDACEAE

ชื่ออื่น : เหลืองกระบี่

กล้วยไม้ดิน ลำต้นสั้นและแตกกอ ใบเดี่ยว จำนวน 4-6 ใบ ออกทแยงกัน รูปขอบขนาน ตรงกลางเป็นร่องรูปรางน้ำ แผ่นใบเป็นมันสีเขียวสม่ำเสมอทั้งสองด้าน ไม่มีลาย ก้านดอกแข็ง ตั้งตรง ออกจากกลุ่ใบ ดอกใหญ่ออกที่ปลายก้าน ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-9 เซนติเมตร กลีบดอกด้านบนรูปมนกว้าง พื้นสีเหลืองอมเขียว ขอบกลีบย่นสีขาว กลีบคุ้มไปทางด้านหน้า กลีบด้านข้างสีเหลืองเข้ม หรือสีเหลืองอมน้ำตาล มีลายจุดสีม่วงน้ำตาลเข้มชัดเจน กลีบกระเป๋าสีเหลืองเป็นมัน

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : พบเฉพาะตามป่าเขาหินปูนบนเกาะและฝั่งทะเลในเขตจังหวัดพังงา กระบี่ และตรัง ออกดอกเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน

สถานภาพ : พืชถิ่นเดียว และพืชหายากที่ใกล้สูญพันธุ์