BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สังแก

ชื่อพฤกษศาสตร์: Peronema canescens Jack

วงศ์ : LABIATAE

ชื่ออื่น : เขยลาย ซงแก ซงแค ทรงแกร สังเก ซูกา

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 6-15 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นแตกกิ่งต่ำ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ กิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม เปลือกและเนื้อไม้คล้ายไม้สัก ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ออกตรงข้าม ใบย่อย 5-10 คู่ ก้านและแกนช่อใบมีครีบแคบๆ ดอกเล็ก สีขาว จำนวนมาก ออกบนช่อโปร่งขนาดใหญ่ แตกแขนงระเกะระกะที่ปลายกิ่ง ผลแห้ง กลม แตกออกเป็น 4 ซีก

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด :  ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ต่างประเทศพบที่พม่าภาคใต้ มาเลเซีย บอร์เนียว สุมาตราและชวา ขึ้นตามป่าละเมาะบนพื้นที่โล่งชุ่มชื้นใกล้น้ำ ชายป่าและพื้นที่โล่งที่ถูกรบกวนในป่าดิบชื้น ระดับความสูง 10-100 เมตร ออกดอกและผลเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม

สถานภาพ : พืชหายาก