BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สีเสียดเปลือก

ชื่อพฤกษศาสตร์: Pentace burmanica  Kurz

วงศ์ : TILIACEAE

ชื่ออื่น : สีเสียด สีเสียดอ้ม

ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร ลำต้นแตกกิ่งต่ำ เรือนยอดเป็นพุ่มแน่นทึบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่หรือรูปขอบขนาน ขอบใบเว้าเป็นคลื่น ปลายใบแหลม โคนใบมักจะเว้าเล็กน้อย ดอกสีขาว ออกเป็นช่อแตกแขนงสั้นๆ ตามปลายกิ่งและซอกใบ ผลแห้ง มีปีกด้านข้างเป็นครีบแผ่กว้าง 5 ครีบ

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด :  ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทย ต่างประเทศพบที่อินเดีย พม่า และกัมพูชา ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ระดับความสูง 50-800 เมตร ออกดอกและผลเดือน ธันวาคม - เมษายน

สถานภาพ : พืชหายาก สมัยก่อนมีการเก็บหาเปลือกเป็นการค้า โดยนำเปลือกมาเคี้ยวกับหมาก