BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สารผักหละ

ชื่อพฤกษศาสตร์: Parkia leiophylla Kurz

วงศ์ : LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE

ชื่ออื่น : สะตอป่า สารเงิน สารค้อนก้อง ค้อนก้อมผีแปง

ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 20-35 เมตร ผลัดใบเป็นระยะเวลาสั้นๆ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงเวียนสลับ ใบย่อยจำนวนมาก ขนาดเล็ก คล้ายใบมะขาม ออกตรงข้าม ดอกเล็ก จำนวนมาก อัดแน่นบนช่อกลมสีเหลือง ช่อดอกแขวนห้อยตามกิ่ง ยาว 40-70 เซนติเมตร ช่อดอกมีกลิ่นเหม็น ผลสด เป็นฝักยาว แขวนห้อยอยู่กับแกนช่อกลม ช่อละ 3-6 ฝัก ฝักเหยียดตรง สีเขียวสด เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีคล้ำ เมล็ดเรียงขวาง แถวเดียวตามความยาวของฝัก

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด :  ภาคเหนือ และภาคใต้ของไทย ต่างประเทศพบที่พม่า ขึ้นตามริมลำธารที่ค่อนข้างโล่งในป่าดิบแล้งบนภูเขา ระดับความสูง 200-1,000 เมตร ออกดอกและผลเดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์

สถานภาพ : พืชหายาก