BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รองเท้านารีเหลืองปราจีน

ชื่อพฤกษศาสตร์: Paphiopedilum concolor (Batem.) Pfitz.

วงศ์ : ORCHIDACEAE

ชื่ออื่น : เหลืองปราจีน

กล้วยไม้ดิน ลำต้นสั้นแตกกอ ใบเดี่ยว ออกทแยงกัน 4-6 ใบ รูปขอบขนาน ตรงกลางเป็นร่องยาวแบบรางน้ำ ผิวใบด้านบนสีเขียว มีลายสีครีมทั่วไป ด้านล่างมีสีม่วง ดอกใหญ่ บานเต็มที่กว้าง 5-6 เซนติเมตร ออกเป็นช่อที่ปลาย 1-3 ดอก ก้านช่อตั้งตรงจากแกนลำต้น ยาว 10-14 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองอ่อนหรือเหลืองเข้ม มีประจุดสีเหลือดหมูกระจายทั่วกลีบ แผ่นกลีบมีขนละเอียดปกคลุม

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบนของไทย ต่างประเทศพบที่พม่า ลาว เวียตนาม และกัมพูชา ขึ้นตามป่าโปร่งหรือป่าละเมาะบนภูเขาหินปูน ออกดอกเกือบตลอดปี

สถานภาพ : พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์