BACK     ชื่อท้องถิ่น     ชื่อวิทยาศาสตร์  :  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ดอกหรีด

ชื่อพฤกษศาสตร์: Gentiana hesselianna  Hoss. var. lakshnakarae (Kerr) Toyok

วงศ์ : GENTIANACEAE

ชื่ออื่น : ดอกหรีดกอ ลักษณา

ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ต้นเป็นกระจุกติดผิวดิน หรือมีลำต้นแยกแขนงสั้นๆ เหนือผิวดินเล็กน้อย ใบเดี่ยว ออกซ้อนกันแน่นรอบลำต้น ไม่มีก้านใบ แผ่ใบรูปไข่หรือรูปใบหอก ดอกออกเป็นกลุ่มตรงยอด 2-7 ดอก กลีบดอกติดกันคล้ายรูประฆัง สีฟ้าอมม่วงหรือสีฟ้าอมชมพู ผลแห้ง ขนาดเล็ก รูปไข่กลับ เมื่อแก่แตกตามยาว

เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกำเนิด : พบเฉพาะบนภูเขาหินทรายยอดตัด ที่ระดับความสูง 14,100 - 1,500 เมตร ของภูกระดึงและภูหลวง ในเขตจังหวัดเลย ชอบขึ้นตามพงหญ้าเตี้ยๆ ในป่าสนเขาและป่าละเมาะเขา ออกดอกเดือน พฤจิกายน - กุมภาพันธ์

สถานภาพ : พืชถิ่นเดียว