ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)


ยมป่า = กะอวม ยมหิน = สะเดาช้าง ย้อมผ้าระนาบ = กะอวม ยาโกร้ง = กะอวม ยางู = กรวย
ย่านนมควาย ยานอ = กัญชา ยูกวาดแม่หม้าย = กรดน้ำ เยี่ยวงัว = น้ำใจใคร่ เยี่ยววัว = กะทกรก