ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)


ทรายเด่น = กะเจียน ท้องคลอง = กลึงกล่อม ทองพันชั่งเขา = กระดูกไก่ดำ ทองฟ้า = กะอวม ทะลุ่มอิด = ไก่ไห้ ทับเพียว = แก้วมือไว ทำเสา = กันเกรา
ทืบยอด เทียนนา = กรดน้ำ เทียนฤาษี = โกงกางเขา เทียม = กระเทียม โทป้ะ = กระดาด