ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)


ศาลาน่อง = กำลังช้างสาร2