ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)


ซะอัง = กระบก ซึง = กระเทียมต้น 1 เซ็งเขี่ยดู่ = กูดแต้ม แซงจิแหน่ = กระโดน โซเซ = กระต่ายจาม