ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)


พญายา = กระแจะ พญารากดำ = กะเจียน พระเจ้าห้าพระองค์ = สะเดาช้าง พระพาย = กรุงเขมา พริกกระต่าย = กระต่ายจาม พริกนก = กล้วยค่าง พริกหอม = กำจัดต้น พลองส้ม = พลับพลา พลับพลา = กอม
พลับพลา พลา = กอม พลา = พลับพลา พลาขาว = พลับพลา พลาลาย = พลับพลา พ่อค้าตีเมีย = กับแก้ พะโลลูตุ้ม = กระเบากลัก พังกา = โกงกางใบใหญ่ พังกาทราย = โกงกางใบเล็ก พังกาใบเล็ก = โกงกางใบเล็ก พังกาใบใหญ่ = โกงกางใบใหญ่ พังกาหัวสุม = โกงกางหัวสุม พังกาหัวสุมดอกแดง = โกงกางหัวสุม พังงา = กูดฮอก พ่า = กอม พิกุลทอง = ไกรทอง พินิยา = กระแจะ พิมาน = แฉลบขาว พุดองแคะ = กระแตไต่ไม้ พุย = กระโดน พูคาว = กระเชา เพราพระ = กรวย โพดา = โกงกางเขา โพล้พอ = กะตังกะติ้ว ไพรสามกอ = กะอวม