ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)


ผักกาดดอก = กะหล่ำดอก ผักกาดหัวบนดิน = กะหล่ำปม ผักก้านถิน = กระถินไทย ผักกุ่ม = กุ่มบก ผักกูด = ผักกูดขาว ผักกูดขนคางพญานาค = กูดหางค่าง 2
ผักกูดขาว ผักเกงเขง = กระเจี๊ยบแดง ผักขี้หิด = กะทกรก ผักแคบฝรั่ง = กะทกรก ผักง่วนหมู = กระทุงหมาบ้า ผักงอแง = กูดงอแง ผักจ้ำ = กลึงกล่อม ผักปราบ = กินกุ้งน้อย ผักปลาบ = กินกุ้งน้อย ผักปีกแมลงวัน = กรดน้ำ ผักรูด = น้ำใจใคร่ ผักหนองบก = กระถินไทย ผักหวานช้างโขลง = ก่อเกรียม ผักไหม = จมูกปลาหลด ผักฮ้วนหมู = กระทุงหมาบ้า ผ่าสาม = กรวยป่า ผ้าอ้อม = กอม ผ้าฮาด = กระโดน ผีเสื้อหลวง = กรวยป่า เผือกกะลา = กระดาด เผือกโทป้าด = กระดาด