ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)


ปรงหนู = กูดปรง ประดงแดง = กระโดงแดง ประสัก = โกงกางหัวสุม ปรือเปราะ = เกล็ดนาคราช ปรือไม้ = กระปรอกสิงห์ ปอ = ปอกระเจาฝักกลม ปอกระเจา = ปอกระเจาฝักกลม ปอกระเจา = ปอกระเจาฝักยาว
ปอกระเจาฝักกลม ปอกระเจาฝักยาว ปอกุ่ม = กอม ปอเส้ง = ปอกระเจาฝักกลม ปะเซ้วา = กระเทียม ปะทำมังหลวง = กระบองเพชร ปักทาง = กระเทียมต้น 1 ปีกแมงวัน = กรดน้ำ ปี้มาน = แฉลบขาว ปึมปื้อ = กระดาดดำ1 ปู่แปลเด๊าะ = ผักกูดขาว เปิ้บผา = กอมก้อลอดขอน ปรือ = กกช้าง ปาง = กัญชา ปุย = กระโดน ปุยกระโดน = กระโดน ปุยขาว = กระโดน เปรียง = ก้านทอง เปล้าขลิบทอง = กะอวม เปล้าเลือด = กรุงเขมา