ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)


อ่วม = กะอวม อ้อยช้าง = กาซะลองคำ อะกามินเยาะ = กรุงเขมา อ้ายกลิ้ง = กลิ้ง อำเภอ = กุ่มน้ำ อีกริม = ก่อเกรียม อีแปะ = เกล็ดนาคราช 1 เอาะลาย = กระดาดดำ 1 ไอกาบุกงกะแวง = กระปรอกสิงห์