ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)


นกเขาเง้า = ทืบยอด นมวัว = การเวก
นมวัวดอย นมเสือ = กระถินหางกระรอก นาคราชตัวเมีย = กูดหอมป้อมใบย่อย นางจุม = น้ำใจใคร่ นางชม = น้ำใจใคร่ นางแตก = กระทงลาย นางสวรรค์ = โกงกางเขา น้ำใจใคร่ น้ำนอง = กลึงกล่อม น้ำนอง = กำแพงเจ็ดชั้น น้ำน้อย = กลึงกล่อม น้ำผึ้งใหญ่ = กะอวม น้ำลายควาย = พลับพลา นิ้วนางสวรรค์ = โกงกางเขา เนียปะโจ = กอมขม