ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)


มงจาม = กลึงกล่อม มลาย = พลับพลา มวก = เครือซูด มวนหูกวาง = กระทุงหมาบ้า มหาสดำ = กูดดอย มหาสดำ = กูดต้น มหาสดำ = กูดพร้าว มหาสดำ = กูดโย่ง มหาสแดง = กูดโย่ง มหาสิงดำ = กูดต้น มหาเหนียว = กระเชา มอนคำ = กระถินเทศ มะก้อม = กอม มะข่วง = กำจัดต้น มะขะนัดป่า = เกี๋ยงป่า มะขี้มาน = แฉลบขาว มะเขือทวาย = กระเจี๊ยบมอญ มะเขือพม่า = กระเจี๊ยบมอญ มะเขือมอญ = กระเจี๊ยบมอญ มะเขือมื่น = กระเจี๊ยบมอญ มะเขือละโว้ = กระเจี๊ยบมอญ มะแข่น = กำจัดต้น มะคอม = กอม มะค้า = กอมขม มะงัน = กะอวม มะจ้ำ = กลึงกล่อม มะดะ = กระจับนก มะต่อมไก่ = กำแพงเจ็ดชั้น มะแตก = กระทงลาย มะแตกเครือ = กระทงลาย มะนามจาย = กำจาย มะเบ๋น = กำจาย มะปอจอ = กอมขม มะไฟเดือนห้า = กรดน้ำ มะมื่น = กระบก มะยมป่า = กะอวม มะเยาดง = ก่วมแดง มะลื่น = กระบก มะลืมดำ = กระไดลิง มะหนามจาย = กำจาย มักแตก = กระทงลาย มันกลอย = กลอย มันโทป้าด = กระดาด มันปลา = กันเกรา มันเหี้ย = เกล็ดนาคราช 1 มั่วเก่เช้า = ปอกระเจาฝักยาว มีกว่ะ = กูดตั่ง มื่น = กระบก เมเปิลแดง = ก่วมแดง แม้นเขียน = กระหนกนฤมิต โมดดง = กะเจียน ไม = ดอกสามสี ไม้แก่นแดง = ไกรทอง
ไมยราบ ไม้หอม ไม้หอมตัวผู้ = กอมขม