ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)


ละพุบาบี = กะทกรก ละโมก = กระโดงแดง ลัง = จามจุรี ลางลิง = กระไดลิง ลาน = โกงกางใบใหญ่ ลาโมก = กะโมกเขา ลาย = กอม ลาย = พลับพลา ลายอกายู = กระโดงแดง ลำเจียกหนู = การะเกด ลิ้นควาย = กล้วยปิ้ง ลิ้นผีไม้ = กระปรอกสิงห์ ลือซัน = กูดเกี๊ยะ ลูกระมาศ = กำจัดต้น